Известия на Бургаския музей Том VIII Част II

Известия на Бургаския музей Том VIII Част II

Изданието се реализира по проект, финансиран от Министерството на културата на Република България

издава: Регионален исторически музей – Бургас
БУРГАС 2022
Печатно издание: ISSN 2738-7933, Онлайн издание: ISSN 2815-4010

Редакционна колегия:

главен редактор: проф. д.и.н. Светлозар Елдъров

редактори:
проф. д-р Иван Христов
проф. д-р Николай Ненов
доц. д-р Светла Далакчиева
д-р Милен Николов

съставител: д-р Милен Николов

художествен редактор: Яна Славянска

предпечатна подготовка:
Цветана Илева; Нели Никифорова-Христова

превод: Авторите в изданието и Мила Миделиева

СЪДЪРЖАНИЕ ЧАСТ II

НУМИЗМАТИКА, ЕПИГРАФИКА, СФРАГИСТИКА

ОЛОВНА ЕКЗАГИЯ ОТ РАЗКОПКИТЕ НА АНТИЧНИЯ АНХИАЛО В М. ПАЛЕОКАСТРО, ПОМОРИЕ
Антон Карабашев

НЕИЗВЕСТНО МОНЕТОСЕЧЕНЕ НА ТРАКИЙСКИЯТ ВЛАДЕТЕЛ КОТИС [II]/III/[IV] ОТ ~ 171–167–166/165 Г.ПР.ХР.
Атанас Койчев

НОВИ МОНЕТНИ НАХОДКИ НА МОСТИС, САДАЛА И БИЗАНТИОН ОТ ТРАКИЙСКИЯ ВЛАДЕТЕЛСКИ ДОМ КРАЙ СИНЕМОРЕЦ
Атанас Койчев, Даниела Агре

НУМИЗМАТИЧНИЯТ МАТЕРИАЛ ОТ ПРОУЧВАНЕТО НА УПИ I-2826 И УПИ XXVII-2826 НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИМСКИЯ ГРАД АНХИАЛО
Деян Драгоев

ЧИФЛИКЪТ НА ВОДЕНИЧАРОВИ ДО АКВЕ КАЛИДЕ И КОЛОНАТА С КЪСНОАНТИЧНИЯ ПОСВЕТИТЕЛЕН НАДПИС
Милена Дамаскова, Константин Господинов

НОВООТКРИТИ МОЛИВДОВУЛИ НА БЪЛГАРСКИЯ ЦАР ПЕТЪР ОТ КРЕПОСТТА КАЛЕТО ПРИ КВ. ДОЛНО ЕЗЕРОВО, БУРГАС. ЕДНА ХИПОТЕЗА КЪДЕ Е БИЛ КРАЙМОРСКИЯТ МИТНИЧЕСКИ ПУНКТ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ВИЗАНТИЯ ПРЕЗ X ВЕК
Иван Христов

ВИЗАНТИЙСКИ ОЛОВНИ ПЕЧАТИ (X–XIII В.) ОТ СОЗОПОЛ
Йото Валериев

МОНЕТИТЕ ОТ ЦИТАДЕЛАТА НА СРЕДНОВЕКОВНИЯ ГРАД РУСОКАСТРО (Предварително съобщение)
Васил Мутафов

КОЛЕКТИВНА МОНЕТНА НАХОДКА – XVIII ВЕК ОТ М. РАКОВ ДОЛ, ОБЩИНА СОЗОПОЛ
Мирослав Класнаков

ИСТОРИЯ

БЕЛЕЖКИ ЗА БУРГАСКАТА МИТНИЦА ПРЕЗ XVIII – XIX ВЕК
Цвета Райчевска

МАКЕДОНО-ОДРИНСКОТО ДРУЖЕСТВО В БУРГАС 1895 – 1903 Г.
Светлозар Елдъров

ПЛАНОВЕ И ДЕЙСТВИЯ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ В БУРГАС ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ГРАДА В КРАЯ НА XIX И НАЧАЛОТО НА ХХ В.
Георги Дракалиев

ПРЕГЛЕД НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ, ДРУЖЕСТВА И ОРГАНИЗАЦИИ В БУРГАС ДО 1944 Г. ПО ДОКУМЕНТИ, СЪХРАНЕНИ В ДЪРЖАВЕН АРХИВ – БУРГАС
Десислава Лилова

ИСТОРИЯ НА ПАРАХОДНИТЕ ДРУЖЕСТВА И АГЕНЦИИ В БУРГАС СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО ОТ 1878 Г., ДО КРАЯ НА 40-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ В., ПО ДОКУМЕНТИ, СЪХРАНЕНИ В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН АРХИВ”– БУРГАС
Мария Събева

ОТ ПОМИНЪК ДО ИНДУСТРИЯ – ЧЕРНОМОРСКИЯТ РИБОЛОВ В БУРГАС И РЕГИОНА ПРЕЗ XX ВЕК
Пламена Кирова, Яна Иванова

ЖИТНАТА ТЪРГОВИЯ И ТЪРГОВСКО-ЖИТАРСКАТА КОРПОРАЦИЯ В БУРГАС В ПРОТОКОЛНИ И ОТЧЕТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ 1886–1914 Г.
Владимир Анигностов

ПРОЯВИ НА НЕЛЕГАЛНАТА И ВЪОРЪЖЕНА СЪПРОТИВА СРЕЩУ ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ В БУРГАСКИЯ РЕГИОН В ПЕРИОДА 9 СЕПТЕМВРИ 1944 – КРАЯ НА 50ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК
Стоян Райчевски

БАРИЕРАТА МЕЖДУ СТРАХА И СВОБОДАТА, ПРЕТВОРЕНА В ИДЕИТЕ НА БАЕВ И ВЕЖИНОВ
Людмила Кутиева

ЗА ХУДОЖНИКА ИВАН КОЖУХАРОВ И НЕГОВИЯ МАЛКО ИЗВЕСТЕН СТЕНОПИС В ИСТОРИЧЕСКИЯ МУЗЕЙ В БУРГАС
Иванка Делева

ЕТНОЛОГИЯ

ТРАКИЙСКИЯТ КОННИК ОТ ПАРАКЛИСА НА СВЕТИ ГЕОРГИ В СТРАНДЖАНСКОТО СЕЛО ЗАБЕРНОВО
Татяна Байкушева

ШАПКИТЕ НА БУРГАЗЛИЙКАТА ОТ ПЪРВОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ ДО СРЕДАТА НА ХХ ВЕК
Росица Топалова

БУРГАСКИЯТ ЖАРГОН ДО 1989 Г. (ОПИТ ЗА ДЕФИНИРАНЕ НА ТЕМАТА „ГРАДСКИ ЖАРГОН“)
Митко Иванов

ПРИРОДА

МЕСЕСТОЧЕРВЕН ДЛАНОКОРЕННИК DACTYLORHIZA INCARNATA L. НОВ ВИД ЗА ПП „СТРАНДЖА“
Светла Далакчиева

Изтегли като пдф >>