Известия на Бургаския музей Том VIII Част I

Известия на Бургаския музей Том VIII Част I

Изданието се реализира по проект, финансиран от Министерството на културата на Република България

издава: Регионален исторически музей – Бургас
БУРГАС 2022
Печатно издание: ISSN 2738-7933, Онлайн издание: ISSN 2815-4010

Редакционна колегия:

главен редактор: проф. д.и.н. Светлозар Елдъров

редактори:
проф. д-р Иван Христов
проф. д-р Николай Ненов
доц. д-р Светла Далакчиева
д-р Милен Николов

съставител: д-р Милен Николов

художествен редактор: Яна Славянска

предпечатна подготовка:
Цветана Илева; Нели Никифорова-Христова

превод: Авторите в изданието и Мила Миделиева

СЪДЪРЖАНИЕ ЧАСТ I

ОТ АРХЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „ДЕУЛТУМ“ ДО РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ БУРГАС
Мирослав Класнаков, Пламена Кирова, Иванка Делева, Светла Далакчиева

АРХЕОЛОГИЯ

АРХЕОЛОГИЧЕСКО ИЗДИРВАНЕ В ОБЩИНА АЙТОС
Илиян Петракиев, Мирослав Класнаков, Йоанна Катрева

ПОГРЕБЕНИЯ ОТ БРОНЗОВАТА ЕПОХА В М. СИЛИХЛЯР КРАЙ ПРИМОРСКО
Петър Балабанов, Даниел Пантов

ЗА ЕДНА „ИМАНЯРСКА НАХОДКА” ОТ БУРГАСКИЯ МУЗЕЙ
Мартин Гюзелев

ПРИНОС КЪМ ИСТОРИЧЕСКАТА ТОПОГРАФИЯ НА АНХИАЛО ПРЕЗ РИМСКАТА ЕПОХА И КЪСНАТА АНТИЧНОСТ
Сергей Торбатов

ПРОУЧВАНЕ НА СЕВЕРОЗАПАДНИЯ НЕКРОПОЛ НА УЛПИЯ АНХИАЛО
Биляна Торбатова

ПРОДУКЦИЯТА НА СОЗОПОЛСКАТА РАБОТИЛНИЦА ЗА СГРАФИТО КЕРАМИКА ОТ XIII – XIV В.
(предварителна публикация)
Цоня Дражева, Мария Манолова-Войкова

ГРОБЪТ НА МАТАИСА КАНТАКУЗИНА ПАЛЕОЛОГИНА В „СТАРАТА МИТРОПОЛИЯ” В НЕСЕБЪР В СВЕТЛИНАТА НА НОВИ ПРОУЧВАНИЯ
Стоянка Димова

СЕРГЕЙ И. ПОКРОВСКИ И ВАДИМ К. ЛАЗАРКЕВИЧ – ПРИНОСЪТ ЗА ДОКУМЕНТИРАНЕТО НА МЕСЕМВРИЙСКИТЕ ЦЪРКВИ В 20-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК
Валери Йотов

МОРСКА АРХЕОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ

ДИСТАНЦИОННИ МОРСКИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ ПО ЮЖНОТО БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ (2013 – 2021)
Кирил Велковски

СЕЛИЩА ОТ ПРАИСТОРИЧЕСКИ ВЛАЖНИ ЗОНИ ПО БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРИЕ
Ариане Балмер, Калин Димитров, Найден Прахов, Павел Георгиев

РИСУНКИ ГРАФИТИ НА КОРАБИ ОТ XIII-XIV В. ОТ ВОДОХРАНИЛИЩЕТО НА ЗАМЪКА НА СРЕДНОВЕКОВНИЯ ГРАД РУСОКАСТРО
Здравка Георгиева, Милен Николов

АТЛИМАН 1: ОСТАНКИ ОТ МАЛОТОНАЖЕН ДЪРВЕН ВЕТРОХОД ОТ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА XIX В. В ЗАЛИВ АТЛИМАН
Драгомир Гърбов, Крум Бъчваров, Найден Прахов, Кирил Велковски

ЗА НАЙ-РАННОТО КАРТИРАНЕ НА ГРЪЦКАТА КРЕПОСТ АТИЯ В БУРГАСКИЯ ЗАЛИВ
Иван Христов

ОЩЕ ЗА „ХЕЛПМИЙТ“
Драгомир Гърбов

Изтегли като пдф >>