Известия на Бургаския музей Том VI

Известия на Бургаския музей Том VI

издава: Регионален исторически музей – Бургас
БУРГАС 2018
ISSN 0407-9477

съставител:
Милен НИКОЛОВ, РИМ – Бургас
редактор:
Яна СЛАВЯНСКА
корица и дизайн:
Цветана ИЛЕВА, РИМ – Бургас
Нели НИКИФОРОВА-ХРИСТОВА, РИМ – Бургас
превод:
Мила МИДЕЛИЕВА, РИМ – Бургас


СЪДЪРЖАНИЕ

АРХЕОЛОГИЯ
Иван Христов
ЗА ИСТОРИЯТА НА ОСТРОВ (ПОЛУОСТРОВ?) СВ. ТОМА В ЗАЛИВА АРКУТИНО (Предварително съобщение)

НУМИЗМАТИКА И ЕПИГРАФИКА
Мирослав Класнаков
ДВЕ АСПРИ НА ЦАР ТЕОДОР СВЕТОСЛАВ ОТ НУМИЗМАТИЧНАТА КОЛЕКЦИЯ НА РИМ-БУРГАС
Милен Николов
БЕЛЕЖКИ ЗА НЯКОЛКО КОЛЕКТИВНИ МОНЕТНИ НАХОДКИ ОТ ЮЖНОТО ЧЕРНОМОРИЕ ОТ ХVІІ В.
Константин Господинов, Асен Тотешев
ВЕРОЯТНО ПЪРВОТО ИЗВЕСТНО ЗАСЕГА СПОМЕНАВАНЕ НА БУРГАС В ЕПИГРАФСКИ ПАМЕТНИК

ИСТОРИЯ
Цвета Райчевска
ПИРГОС – ВАКЪФЪТ НА ИСКЕНДЕР ПАША
Милена Дамаскова
ИЗ ИСТОРИЯТА НА КАТОЛИЧЕСКИТЕ ОБЩНОСТИ В БУРГАС ОТ СРЕДАТА НА ХIХ ДО СРЕДАТА НА ХХ ВЕК
Пламена Кирова
БРАКАЛОВАТА КЪЩА МЕЖДУ ДИМИТЪР БРАКАЛОВ И ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ
Иванка Делева
ЗА ДВАМА ПРЕОБРАЖЕНЦИ И ИЗКУСТВОТО КАТО МОСТ МЕЖДУ ЕМОЦИИТЕ И ВЪНШНИЯ СВЯТ
Владимир Анигностов
ПОЛИТИЧЕСКА ПРЕДИСТОРИЯ И РАЗВОЙ НА ИСПАНСКАТА ГРАЖДАНСКА ВОЙНА (1936-1939 г.)
Красимира Дубарова
АНСАМБЪЛ ЗА НАРОДНИ ПЕСНИ И ТАНЦИ „КАРНОТА” ПОВЕЧЕ ОТ 60 ГОДИНИ ПАЗИ ЖИВА ТРАДИЦИЯТА

ЕТНОГРАФИЯ
Росица Топалова
„ЧОХА ЧЕРНА, КОНЦИ СЪРМА ЧИСТА, ДВЕ-ТРИ ВЪРВИ БИСЕРНИ МЪНИСТА...” ЖЕНСКИ ВРЪХНИ ДРЕХИ ОТ ФОНДА НА БУРГАСКИЯ МУЗЕЙ

ПРИРОДА
Божана Рибарова-Ходулова
ФЛОРАТА НА СТРАНДЖА ПЛАНИНА – СЛОЖЕН КОНГЛОМЕРАТ ОТ РАЗЛИЧНИ ПО ПРОИЗХОД И СТЕПЕН НА ЕВОЛЮЦИЯ РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ
Светла Далакчиева
СЛУЧАЙ НА РАЗМНОЖАВАНЕ НА ОЛЕАНДРОВАТА ВЕЧЕРНИЦА DAPHNIS NERII В БЪЛГАРИЯ

МУЗЕЙНО ДЕЛО
Яна Иванова
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ДА СЕ АДМИНИСТРИРА ФОНД „НАЙ-НОВА ИСТОРИЯ“
Радовеста Стюърт
АКВЕ КАЛИДЕ MUSLIB – В ОПИТ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА МУЗЕЙНИЯ ФОНД

МУЗЕЙНА ХРОНИКА
Пламена Кирова, Радовеста Стюърт, Иванка Делева
Серия от инициативи на РИМ-Бургас „Българските бежанци в нашата памет“
Милена Дамаскова, Яна Иванова, Росица Топалова, Божана Рибарова-Ходулова
ИЗЛОЖБИТЕ НА БУРГАСКИЯ МУЗЕЙ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014-2018 г.
Радовеста Стюърт
Проекти и инициативи на РИМ-Бургас (2015-2018 г.)

IN MEMORIAM
Константин Господинов
ЗА ПРОФ. Д.И.Н. ИВАН КАРАЙОТОВ – ПОСМЪРТНО

Изтегли като пдф >>