Известия на Бургаския музей Том IV

Известия на Бургаския музей Том IV

"Известия на Народния музей - Бургас", Том 4 излиза през 2002 г. по случай 60 годишния юбилей на проф. Иван Карайотов, един от най-видните проучватели на историята на Бургаско. Тук са поместени 22 научни съобщения от водещи проучватели, археолози, историци и архитекти.

Техн. редактор: Иван Йорданов
Коректор: Петя Кияшкина
Печат: Печатница "Светлина" Ямбол

Изтегли изданието в pdf >>