Известия на Бургаския музей Том III

Известия на Бургаския музей Том III

"Известия на Народния музей - Бургас", Том 3 излиза през 2000 г. в чест на осемдесетгодишнината от рождението и двадесетгодишнината от смъртта на основателя на Бургаския музей проф. Иван Гълъбов (1918-1978 г.) Тук са поместени докладите и съобщения, изнесени на Юбилейната конференция, посветена на двете годишнини и проведена на 15 и 16 декември 1998 г. в Бургас.

Иван Гълъбов беше учен с изключително големи познания и възможности - un homme de grande envergure, както казват французите. Проф. Гълъбов първи в България заговори за "минойска писменост", организира първата експедиция в Странджа и първото подводно проучване на нашето Черноморие. Гълъбов осъществи първата значима археологическа експедиция в Бургас и беше фактически основател на Българския културен институт във Виена.

Редактор: Иван Карайотов
Техн. редактор: Иван Йорданов
Коректор: Петя Кияшкина
Компютърен набор: Константин Господинов

Изтегли изданието в pdf >>