Изчезване на видове

Изчезване на видовеЧесто хората със своите дейности разрушават морските местообитания – при строителство на пристанища и кейове, при корабоплаване и риболов, за да прокарат тръби или кабели по морското дъно или да изгребат пясък. Това води до изчезването на много морски обитатели, които не могат да живеят извън тези местообитания.
В Черно море живеят и много чужди видове, които пристигат с кораби от други морета и могат да бъдат сериозна заплаха за местните видове, защото нямат естествен враг и бързо се разпространяват.