Иван Арабаджиев

Иван АрабаджиевХудожник-реставратор. Извършва консервационна-реставрационна дейност. Завършил катедра „Скулптура” Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Работи в областта на консервацията и реставрацията на керамични съдове. Автор на репродукции, творчески реплики на археологически находки.