Грудеста метличина

Грудеста метличина<module="photo" id="22" maxwidth="250" maxheight="400">
Грудестата метличина (Centaurea napulifera) със своите едри красиви цветовете, събрани в съцветия тип кошничка, спада към семейство Сложноцветни. Съвсем ниско само на 3-5 см от земята, цветовете на вида са лесно забелижими по сухите каменисти места. Тези на пръв поглед неблагоприятни условия позволяват на грудестата метличина изцяло да се възползва от слънчевите лъчи без да бъде засенчвана от по-високи тревисти растения.
Названието на красивото цвете идва от грудковидно надебелените, дълги до 5 cm корени. Така устроените корени са причина растението да бъде известно и с името ряповидна метличина. Листата на грудестата метличина по горната си повърхност имат жлезисти и паяжиновидни власинки, които ограничават изпарението на водата от растението и му позволяват да се чувства добре на пасища, ливади, каменисти места и други огрени от слънцето открити пространства. Цъфти от май до юли с грабващи погледа бели, по-рядко розови или лилави цветовете. Често бива използвано като декоративно растение.
Видът не е защитен. Установен е във всички флористични райони на България от 200 до 1800 метра надморска височина. Грудестата метличина e разпространенa в цялата страна, включително и в Странджа планина.

Божана Рибарова