Годишни научни четения по хуманитаристика, 2002 г.

Годишни научни четения по хуманитаристика, 2002 г.Фолклорът и корените на съвременната култура

ГОДИШНИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ ПО ХУМАНИТАРИСТИКА
Бургас 2002 - брой 4

в рамките на Международен фолклорен фестивал - Бургас, 2003 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Водните птици и мистериите на кабирите
Иван Маразов...............................................................................................................3

Бикът в митологията на древните народи в Югоизточна Европа
Владимир Никифорович Станко.................................................................................24

Миналото в локалната общност
Таня Бонева..................................................................................................................34

Фолклорът и фолклорното в съвременната социокултурна ситуация
Валентина Ганева – Райчева.......................................................................................47

От фолклорна символика към модерни идеологеми
Венцислав Димов..........................................................................................................58

Фолклорна мотивация при формиране на празничната обредност на празника на Бургас – Никулден
Цоня Дражева..............................................................................................................74

Еротика в зимните маскарадни игри
Милчо Георгиев............................................................................................................79

Предания и култови места в Бургаско, свързани с Крали Марко
Румяна Урумова...........................................................................................................85

Фолклорният музикант като професионалист
Лозанка Пейчева...........................................................................................................95

Фолклорната музика в културата на българската общност в Словакия
Наталия Рашкова.......................................................................................................107

Фолклорният елемент в съвременната музика
Стефан Чапкънов........................................................................................................112

Съкровище и фолклорна история (По материали от Сливенско)
Владимир Демирев......................................................................................................118

Основоположникът на айтоското бяло братство Георги Куртев, в разказите на местните дъновисти
Диана Радойнова.........................................................................................................130

Стари народи представи за морето
Русанка Чешмеджиева................................................................................................138

Съставител: Регионален бургаски музей
Редактори: н. с. Цоня Дражева и Румяна Урумова
Предпечатна подготовка: Регионален бургаски музей
Бургас, 2003

Изтегли изданието в pdf >>