Глинени тежести за рибарски мрежи

Глинени тежести за рибарски мрежи
Инв. №:2677
Фонд: Археология
Наименование: Глинени тежести за рибарски мрежи
Тип: тежест
Описание: тъмнокафява глина със светлосив отпечатък, примесена с дребни песъчинки. Кръгла форма с дупка в периферията.
Материал : глина
Ширина(см): d(0,6)
Дължина(см):
Височина(см):
Тегло:
Местонахождение:


Инв. №:2678
Фонд: Археология
Наименование: Глинени тежести за рибарски мрежи
Тип: тежест
Описание: светлокафява глина с черникав оттенък, примесена с дребни песъчинки. Кръгла форма, с дупка в периферията.
Материал : глина
Ширина(см): d(0,6)
Дължина(см):
Височина(см):
Тегло:
Местонахождение:


Инв. №:2896
Фонд: Археология
Наименование: Глинени тежести за рибарски мрежи
Тип: тежест
Описание: тежести за рибарски мрежи, от керемидено червена глина. Имат форма на питки, срязани по кордата. Дупките са под срязаната част.
Материал : глина
Ширина(см):
Дължина(см):
Височина(см): d(0,3)
Тегло:
Местонахождение:

Инв. №:2896
Фонд: Археология
Наименование: Глинени тежести за рибарски мрежи
Тип: тежест
Описание: тежести за рибарски мрежи, от керемидено червена глина. Имат форма на питки, срязани по кордата. Дупките са под срязаната част.
Материал : глина
Ширина(см):
Дължина(см):
Височина(см): d(0,033)
Тегло:
Местонахождение:


Инв. №:2897
Фонд: Археология
Наименование: Тежест за мрежа
Тип: тежест
Описание: тежест за мрежа от керемидено червена глина, правена в камък с полусферична форма.
Материал : глина
Ширина(см):
Дължина(см):
Височина(см): d(0,72)
Тегло:
Местонахождение: