Два любопитни експоната и тяхната история на кратко

Два любопитни експоната и тяхната история на краткоВъв фондовете на отдел „Етнография” при РИМ – Бургас се съхраняват над 10 000 /десет хиляди/ движими културни ценности. Бройка, която на пръв поглед предполага богата история. Днес обаче искам да ви представя два любопитни експоната и тяхната история на кратко.
Музейното дело в Бургас започва през далечната 1912 г. с учредяването на археологическо дружество „Дебелт”, чиито основни цели са: да издирва, събира, запазва и проучва всичко от археологическа стойност; да се възбужда интерес между населението, за да пази и тачи старините и да уреди и поддържа един музей. През следващите години дейността има своите спадове и своите върхове, докато се стигне 80те години на XX век, когато на 20 юни 1980 г. пленумът на Окръжния съвет за култура – Бургас взема решение Окръжния исторически музей да прерастне от 1 юли 1980 г. в Окръжна дирекция „Културно-историческо наследство”. Разширяването на материално-техническата база е една от главните задачи на Дирекцията. Вниманието е насочено към окончателно завършване на предстоящите за откриване музейни експозиции сред които и тази на отдел „Етнография”. Научно-изследователската работа завоюва нови успехи. Започват системни съвместни проучвания с различните институти, които допринасят за повишаване равнището на проучвателската дейност. Това от своя страна води до разнообразна експозиционна дейност – на 25 ноември 1981г. е открит „Етнографския музей”.
От това следва логичния извод, че събраните експонати в отдел „Етнография” пазят в себе си и за поколенията една богата история. Работата ни обаче с инвентарните книги по различни поводи показва съвсем друга картина. Въпреки наличието на методологически указания в библиотечния фонд на отдела издавани в различни периоди от дейноста на музея историческата справка, която трябва да придружава експоната в повечето случаи липсва. Когато става дума за костюми или части от костюми, тази липса не е толкова осезаема. Благодарение на експедициите и на отзивчивостта на местното население костюмите са вземани комплектовани. Така самите те разказват история.
В последните години екипът на Етнографската експозиция предложи на своите посетители няколко временни изложби. И именно при тяхното уреждане се появи проблемът с лисващата историческа справка към експонатите. Благодарение на инициативни и отзивчиви бургазлии, неточностите бяха попълнени. През 2013 г. при нас дойде Антония Стоева заедно с брат си и предложи да подари на музея детска метална люлка. Предвид времето, в което живеем и желанието за покупко-продажби, ние останахме безкрайно приятно изненадани. Историята на люлката започва в далечната 1917 г. някъде в Турция (не можа да си спомни дарителката дали от Истанбул или от Лозенград е купувана) и продължава с 4те поколения бургазлии отгледани в нея. За да бъде всичко подкрепено с писмени материали ние се сдобихме и с книга, в която е описан рода на дарителката.
При подготовката на материали за участие в експозицията на новооткрития музей в гр. Черноморец попаднахме на едно наглед обикновенно дървено канче. Поставено в композиция с други експонати дава представа за традиционна селска кухня. Но само по себе си има любопитна история. Попада във фонда на музея през 1979 г., като дарение от Керачка Ковачева. В графата „историческа справка” е записано следното: изработено от братовчеда на Георги Кондолов, дядо Иван Ковачев, когато заедно са живели в село Велика, общ. Царево. Носено е по време на Преображенското възстание за пиене на вода. (1903 г.) И от тук нататък оставаме с разказа на уредника и въображението на посетителя.

Пламена Кирова
гл. уредник отдел „Етнография“