Дейнотериум

ДейнотериумДейнотериумът (Deinotherium) е изчезнал род гигантски бозайници - единственият засега известен представител на семейство Дейнотериуми. Гигантският бозайник е родствен както на съвременните слонове, така и на изчезналите мастодонти – всички те се отнасят към разред Хоботни. Основната разлика между дейнотериумите и останалите хоботни се крие в размерите и посоката на бивниците им. За разлика от тези на днешните слонове, бивните зъби на дейнотериума са разположени на долната му челюст и са насочени вертикално надолу. Другата съществена разлика са размерите на тези бозайници. Досега е известно съществуването на няколко вида дейнотериуми, обитавали равнините и платата на Африка, Европа и Азия. Дължината на тялото на различните видове варира между 3,5 – 7 метра, а височината достига 3-5 м, теглото им може да надвиши 10 000 кг. Най-едър по размери е бил африканският дейнотериум, който е достигал дължина до 7 м, височина около 4,5 м и тегло 12 000 - 14 000 кг. Европейският вид пък е бил най-дребен и размерите му са били приблизително колкото на днешните индийски слонове, т.е. те са били 2 пъти по-дребни от африканските си събратя.

Дейнотериумите са произлезли от продейнотериума, животно, което е било малко по-дребно от дейнотериума и е живяло преди 18-10 милиона години в Африка. Дейнотериумите са живели през късния миоцен и ранният плейстоцен. Изчезнали са в края на последният ледников период. Други изчезнали видове хоботни бозайници, подобно на дейнотериумите са амебелодоните, стегодоните, и много други. Вероятна причина за изчезването им са настъпилите промени в климата.