БУРГАСКОТО ГРАДОНАЧАЛСТВО. КАК СЕ СЪЗДАВА ПОЛИЦИЯТА В БУРГАС

БУРГАСКОТО ГРАДОНАЧАЛСТВО. КАК СЕ СЪЗДАВА ПОЛИЦИЯТА В БУРГАСБургаското градоначалство се създава през 1880 г. като подчинена структура на Околийското управление. То се ръководи от градоначалник, който отговаря за градската стража. След 1925 г. той трябва задължително да има правен ценз или военно образование и да е навършил 30 години. След градоначалникa най-висока е длъжността на неговия секретар, а в състава на полицията влизат още следователи, пристави, агенти и стражари, разпределени в два участъка. С влизането в сила на първия Закон за полицията през 1889 г. организационно не се забелязват почти никакви промени до 1924 г.
Разнородни са функциите на полицията. Тя се грижи да поддържа обществения ред и безопасността на населението. Полицейските служители разследват тежки криминални престъпления, злоупотреби, фалшификации. Осъществяват надзор върху амбулантната търговия, просията и безделничеството, отговарят за издаването на паспорти, разрешителни за провеждане на мероприятия, за притежание на оръжие.
През 1934 г. са приети изменения в Закона за администрацията и полицията. Структурни промени има в ясното разграничаване на отделните сектори като административна, политическа и криминална полиция. Основните функции на Градоначалството остават същите, но е преименувано на Полицейско комендантство, ръководено от комендант. То се е помещавало в сградата на дн. кметство „Приморие” на ул. „Александровска” заедно с Втори полицейски участък. В различни части на града са разположени още два участъка: Моторизираната полиция, която е била част от Първи полицейски участък, се е намирала на ъгъла на ул. Райна Княгиня и ул. Митрополит Симеон, а на ул. ”Дебелт” е бил настанен Трети полицейски участък със своя конен отряд.
Ето какво е написал в своите спомени за полицията в града д-р М. Мелконян: „ Денем и нощем из града дежуряха полицаи с дървени палки в естествен цвят. По-усилено пред избори и на самия ден, но и около някои празници и определени дати. Понякога се движеха дневни и нощни патрулни двойки, пеш или на коне. Пред сградите на тия участъци, а и пред околийското и областно управление стояха дъсчени тясни, четириъгълни заслони за един човек ползвани от полицая-часовой при лошо време. Наричаха ги будки, като всяка една от страните бе боядисана ивичесто и на зиг-заг с цветовете на българския трибагреник.”
В годините на Втората световна война бургаската полиция има и някои допълнителни задължения по охрана на водопроводите, на фабрики и складове поради евентуални пожари или десанти. Подготвено е специално звено за готовност за борба с противникови парашутисти.
След настъпилите политически промени на 10 септември 1944 г. излиза Министерски указ, с който се създава Народната милиция, а бургаското комендантство става милиционерско.

Снимки: Галин Байкушев.
Сградите, където се е помещавал Трети полицейски участък със своя конен отряд.

Автор: Яна Иванова – уредник „Най-нова история”