Бургаският укрепен пункт по време на Балканската война

Бургаският укрепен пункт по време на Балканската война

Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на културата на Република България

Монографията „Бургаският укрепен пункт по време на Балканската война 1912 – 1913 г.“ е съставена след изследването на голям обем архивни документи, които се обединяват от едно име – майор Христо Г. Попов, помощник-комендант на пункта в този период. Най-общо архива се разделя на две части – едната съдържа военните материали: заповеди, ведомости, телеграми, доклади и карти, а другата група са документи от личен характер, както и интересна кореспонденция от периода, в който Попов е министър на вътрешните работи и народното здраве. Тази книга има за цел да представи изключително военната документация, свързана с Бургаския укрепен пункт. В същото време, след разширени проучвания се представя и личността на Христо Попов и неговата наситена със забележителни моменти биография.

издава:
Регионален исторически музей – Бургас,
Бургас, 2020
ISBN: 978-619-91678-0-9

автор и съставител:
Яна ИВАНОВА
редактор:
Яна СЛАВЯНСКА
корица и дизайн:
Цветана ИЛЕВА

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Биография на Христо Г. Попов
Бургаски укрепен пункт

Дневник
Книга I
Книга II

Заключение

Изтегли като пдф >>