Бургаският край върху една римска карта

Бургаският край върху една римска картаБургаският край върху една римска карта

Един от най-ранните картографски източници за нашите земи е една римска карта от IV в. – запазена чрез средновековно копие от XII-XIII в. наречено Певтингерова карта. В него са отбелязани известните ни градове Анхиало (дн. Поморие) и Аполония (дн. Созопол), както и пътят, който ги свързва – дълъг само 18 римски мили (26.67 км). В действителност разстоянието между Поморие и Созопол измерено по морския бряг е около 51 км, т.е. 34.42 римски мили. Недостатъчното разстояние между Анхиало и Аполония е допълвано по различен начин. Най-доброто решение на проблема е, че поради непознаване на терена от крайните компилатори на картата в далечен Рим, два пътя от Анхиало към различни точки на Диагоналния път (покрай днешния път Белград – Истанбул) са били отделени още от самото Анхиало. Всъщност това разделяне е ставало след преминаването на пролива на Мандренското езеро – друго решение е невъзможно поради ограниченията на трите Бургаски езера.

Така Пудизо, отбелязано на 17 римски мили от Анхиало, е било отдалечено от правилното му място на Западнопонтийския път (пътят покрай черноморския бряг). Тази хипотеза решава проблема: както с разстоянието – 17 + 18 = 35 римски мили (51.85 км), така и с локализацията на Пудизо – около пролива на Мандренското езеро (Порос) и н. Форос. Археологическите разкопки на Бургаския музей на н. Форос и в м. Пода (на Пороса) потвърждават това.


Натиснете върху картата за пълната й версия.