Българските бежанци в нашата памет - каталог на изложбата

Българските бежанци в нашата памет - каталог на изложбата

Издание на Регионален исторически музей – Бургас по повод изложбата „Българските бежанци в нашата памет”

Проект на Регионален исторически музей - Бургас, съфинансиран от Министерство на културата, Община Бургас, Издателство „Фабер”

автори:
Иванка ДЕЛЕВА
Пламена КИРОВА
Радовеста СТЮЪРТ
редактор:
Яна СЛАВЯНСКА
корица и дизайн:
Цветана ИЛЕВА

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Раздел „История”,
подготвил Иванка Делева, главен уредник, отдел „История”, РИМ – Бургас
Първи масови изселвания в България
Изселнически процеси след Балканските войни
Бургаски регион – обетована земя за българските бежанци
Миграционни процеси след Първата световна война
Бежанският заем и неговото приложение
Характеристика на бежанските групи

Раздел „Етнография”
подготвил Пламена Кирова, главен уредник, отдел „Етнография”, РИМ – Бургас
Източна Тракия
Западна или Беломорска Тракия
Мала Азия
Каталог на изложбата
Костюмите на Тракия и Мала Азия от фонда на РИМ – Бургас

Изтегли като пдф >>