Буков сечко

Буков сечко<module="photo" id="1" maxwidth="250" maxheight="400">
Буковият сечко (Morimus funereus) с издълженото си цилиндрично тяло и дълги антени е елегантен представител на семейство Сечковци. Той е средно голям бръмбар със сивкаво тяло, с 4 черни кадифени петна по елитрите. Когато човек го съзре по горските пътеки, обикновено във вътрешността на гората, няма как да го подмине без да се спре, за да го разгледа. Ако само бъде наблюдаван, без опити за хващане, е малко вероятно да побърза да избяга. Видът не може да лети, а само пълзи.
Тънкото и издължено тяло на буковия сечко е с размери от 1,6 до 3,8 cm. По-дълги антени от самото тяло се наблюдават при мъжките екземпляри. Фините космици, покриващи тялото на бръмбара, придават ефект на кадифе, който е най-ясно видим при черните петна по елитрите. Окраската на буковия сечко има защитна функция, наподобявайки шарките на кората на бука, тъй като видът обитава мъртвата дървесина в буковите гори. Въпреки че се среща в цяла България, местата, които обитава, са строго локализирани. Обикновено това са места във вътрешността на горските екосистеми. Възрастните насекоми живеят само няколко месеца и се появяват от април до август. Ларвите се хранят 4 години с мъртва дървесина, затова видът е уязвим към изчистване на горите от мъртва дървесина.
Видът освен в България е разпространен и в други части на Югоизточна и Централна Европа.
Буковият сечко е световно застрашен вид, със статут [color=red]Уязвим[/color] съгласно класификациятана IUCN.