Бодлив залист

Бодлив залист<module="photo" id="673" maxwidth="250" maxheight="300">
Бодливият залист (Ruscus aculeatus) е вечнозелен полухраст. Достига на височина от 30 до 60 cм. Притежава зелено, силно разклонено стъбло и пълзящо коренище. Крайните клонки на стъблото са плоски, с ланцетна форма и ясно изразена средна жилка. Наричат се филокладии и наподобяват листа с бодилче на върха. Филокладиите са дребни, тъмнозелени и островърхи, оттук идва и другото популярно название на растението – миши уши. Същинските листа на растението, които са недоразвити и имат вид на люспици, се развиват в пазвите на филокладиите. В периода февруари – април се появяват цветовете на бодливия залист. Бледо зеленикави, цветовете се разполагат по 1-2 в пазвите на дребни прицветници от долната страна на филокладиите. Плодът е месеста сферична червена ягода, узрява през ноември – декември.

Бодливият залист е сенкоиздръжливо растение. Разпространено е в някои крайбрежни гори в подлеса. В пределите на България може да достигне до надморска височина от 900 m. Видът е рядък и събирането му е забранено. Бодливият залист е реликт, който предпочита ксеротермните (сухолюбиви) дъбови гори в Странджа планина и по крайбрежието.

Широко разпространен е по Средиземноморието, в Южна Европа и в южните части на САЩ.

Божана Рибарова