Археологическо дружество Дебелт

Археологическо дружество ДебелтНа 25 октомври 1925 г. след пристигането в Бургас на проф. Кацаров, който изнесъл разяснителна лекция на общоградско събрание било учредено Археологическото дружество. В първия временен комитет били избрани Георги п. Аянов, Н. Войников, П. Воденичаров и Ив. Панделеев. Дейците преследвали една цел - издирването и съхранението на археологически паметници и исторически документи за изграждане на Дружествен музей. Началото на музея се поставя с уреждането на музейна експозиция в сградата на Мъжката гимназия, по-късно е преместена в новопостроената Търговско-индустриална камара, а после в училище „Кирил и Методий“. Помещенията били неподходящи поради тяхната влага.

Георги поп Аянов, краевед, директор на Мъжката гимназия и уредник в музея.Иван Панделеев Орманджиев - първи уредник в музея.

В събирателската работа дружеството разчитало преди всичко на своите уредници. Те били отдадени на каузата и дори голяма част от обиколките из региона извършвали за своя сметка, без командировки. В тяхната работа те получавали помощ от различни организации и учреждения. Музейните експозициии оказвали силно патриотично влияние върху населението. Едно от доказателствата за изключителното обществено влияние, което музейните изложби оказвали е именно книгата за впечатления.

В училище „Св. Св. Кирил и Методий“ Дружественият музей се задържал до превръщането му в Градски (общински) музей с два отдела: Археологически и Етнографски. През 1946 г. настоятелството отстъпва Музея на Бургаската градска община с всички свои отдели и активи. Под името „Градски народен археологически музей“ той бил открит на 7 април 1946 г. в салона на Бургаската стокова борса.
През 1947 г. за уредник на Градския етнографски и археологически музей при Бургаската община“ е назначен проф. Иван Гълъбов. По-късно проф. Гълъбов става и директор на Окръжен музей, Бургас.
Персонала в музея полага огромни усилия в проучвателската и събирателската дейност. Събират се снимки, документи и вещи на партизани, описват се редица обичаи и народни празници. По инициатива на Градския музей са пренесени в Бургас надгробните плочи-паметници на фамилията Бимбеловци от с. Факия.

До края на своето съществуване (1952 г.), Градският музей не се сдобива с подходяща сграда и не урежда нови музейни експозиции. Гостуват само временни изложби.