Акве калиде - любимите бани на императори, царе и султани

Акве калиде - любимите бани на императори, царе и султани

Първото издание за историята и проучванията на древните минерални бани Акве калиде излезе от печат септември 2018 г. С него се отбелязва 10-та годишнина от започване на системните археологически проучвания в Бургаските минерални бани като се обобщават резултатите от тях до момента на издаването. Книжното тяло се състои от 200 страници пълноцветен печат с много снимки и информация на български, английски и турски език.

"Акве калиде - любимите бани на императори, царе и султани" е с лимитиран тираж от 300 броя. Създаването и отпечатването на книгата е част от дейностите по проект „Общото културно наследство без граници-TOGETHER“, финансиран от Европейския съюз по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Турция 2014-2020 г.

Съдържание:

Цоня Дражева
Акве калиде – Терма, градът на топлите минерални бани край Бургас......................................................... 9

Димчо Момчилов
Бележки върху археологи ческите проучвания на Акве калиде .................... 23

Арх. Васил Дончев
Архитектурен облик, функционално ре шение, периодизаци я на разкритите структури от бански я комплекс Акве калиде ..................................................... 49

Милен Николов
Аподитериуми или ъглови кули? Резултати от разкопките в Акве калиде през 2015 г. ......................... 69

Стела Дончева
Издели я на металопластиката от разкопките на Акве калиде .......................79

Мирослава Доткова
Анти чни и средновековни монети, открити при разкопките на Акве Калиде през последните години ........................... 89

Мирослав Класнаков
Византийски златни монети от Акве калиде – сезон 2012....................109

Иван Йорданов
Колекцията с печати от Акве калиде ..............................................115

Йото Валериев
Нов оловен печат на Михаил Склир, анаграф на Другувития..............................131

Владислав Тодоров
Глинени лули от минералните бани край Бургас ......................................................135

Арх. Константин Пеев
Акве калиде – архитектурни проекти и реализаци я 2012-2016 г.................................141

Весела Христова
Туристически комплекс „Акве калиде“..................................................155

Зекерия Куртулмуш
Къркларели......................................................165

ЛИТЕРАТУРА, ИЗПОЛЗВАНА ПРИ НАПИСВАНЕТО НА ТЕКСТОВЕТЕ.....................183

Проект TOGETHER – Общо културно-историческо наследство без граници........................................................193

В изданието са използвани адаптираните доклади, представени на конференцията „Древният град Акве калиде и скалният манастир „Св. Никола“ – възможности и проблеми пред културно-историческото наследство в трансграничния регион“, състояла се на 26-27 април 2018 г. в Бургас.

Съставител: Радовеста Стюърт
Редактор: Яна Славянска
Коректор: Велимира Братанова
Превод на английски език: Стефан Радоев
Превод на турски език: Фани Инджева


Изтегли изданието в pdf >>