Публична лекция на проф. д.и.н. Димо Чешмеджиев на тема „Истини и легенди за светите братя Кирил и Методий“

  • Начало
  • Новини
  • Публична лекция на проф. д.и.н. Димо Чешмеджиев на тема „Истини и легенди за светите братя Кирил и Методий“
16 May

Публична лекция на проф. д.и.н. Димо Чешмеджиев на тема „Истини и легенди за светите братя Кирил и Методий“

На 19 май, петък, от 18:00 ч., в зала „Петя Дубарова“ на КЦ „Морско казино“, ще бъде изнесена публична лекция на тема „Истини и легенди за светите братя Кирил и Методий“. Лектор ще бъде един от най-големите съвременни познавачи на Кирило-Методиевото дело – проф. д.и.н. Димо Чешмеджиев. Той е професор в Кирило-Методиевия научен център в БАН, професор в Пловдивския университет, гост-лектор в университетите Сорбоната в Париж, Венеция, Нитра, Лодз и Рим, автор на стотици научни монографии, студии и статии, посветени на Светите братя и тяхното дело, както и на култовете на българските светци през средните векове.
Наскоро в центъра на един „скандал“, на свикналото ни общество се оказаха дори…Кирил и Методий. Всъщност не точно те, а техни мощи, които внезапно се появиха от нищото и бяха изложени за поклонение в един български храм. Разбира се, когато става въпрос за мощи на светци, най-важното не е дали са истински или не, а вярата с която се подхожда към тях, но е забележително, че великите исторически личности не могат да намерят покой дори след смъртта си – те започват постхуманния период от живота си!
Но и без този „скандал“, в последните години интересът към личностите и делото на славянските апостоли св. св. Кирил и Методий рязко нарасна. Те се оказаха в центъра на гореща дискусия, свързана с ролята на България в създаването и съхранението на славянската писменост, на двете славянски азбуки – глаголица и кирилица. Нещо повече, проблемът се политизира, цели държави го превърнаха в част от своята държавна идеология и политика.
По тази причина, в лекцията ще се поставят на обсъждане всички исторически сведения за техния живот и дейност. Ще се проследи подробно развитието на идеята за Кирил и Методий, която се съдържа най-вече в различни агиографски (жития) и химнографски (служби, канони или отделни тропари) източници, украсяващи техния църковен култ. Особено внимание ще се отдели на иконографските им изображения, които са по-слабо, или съвсем непознати на широката публика, и които носят важна информация за тяхното почитание.
Важен акцент в лекцията ще бъде проследяването на трансформацията на идеята за Кирил и Методий в България. На първо място появата на техен общ празник – на 25 август или 11 май. На второ място „превръщането“ им от „славянски апостоли“, както е в най-старите произведения, които са им посветени, в „български апостоли“, за да се стигне до появата на съобщения, че са „българи по род“ в двете им жития от ХІІІ в. Този процес завършва през Българското възраждане, когато двамата се превръщат в символи на българската национална кауза, знамена на борбата за независима българска църква!
Събитието е организирано от Община Бургас, Регионален исторически музей – Бургас и КЦ „Морско казино“.

Тагове:

Comments

comments powered by Disqus