Временните експозиции като цялостен продукт. Изследвания, ко

Временните експозиции като цялостен продукт. Изследвания, коПрезентации от доклади в секция „Временните експозиции като цялостен продукт. Изследвания, концепции и екип.“

Дора ЧАУШЕВА, Национален музей „Васил Левски” – Карлово
Традиционно и иновативно в експозициите на Национален музей „Васил Левски”


д-р Биляна ПОПОВА, Лора ХРИСТОЗОВА, Регионален етнографски музей – Пловдив
Временната експозиция „Песента на дървото“ и една неразказана история

Неда ЖИВКОВА, Софийска градска художествена галерия
Образователните програми като средство за популяризиране на културното наследство. Иновативни начини за представяне на временните експозициид-р Анета ПЕТРОВА, Национален военноисторически музей
"Музеят – неочакван, отворен, споделен" – един нов поглед към осмислянето и презентирането на културно-историческото наследство


Десислава БОЖИДАРОВА, д-р Сашка БИЗЕРАНОВА, Валя ДИМИТРОВА, РИМ – Видин
За една нова временна експозиция на РИМ – Видин


Снежана ВЕЛИНОВА, Художествена галерия Перник
Временните експозиции и тяхното представяне пред детска и младежка аудитория

д-р Миглена ПЕТКОВА, Михаил СТОЙЧЕВ, РИМ – Велико Търново
"Общуване" с наследство. Споделени практики на Регионален исторически музей – Велико Търново"


Северина ВАСКОВА, РИМ – Шумен
„Изложбите на Регионален исторически музей – Шумен като завършени музейни и туристически продукти“Десислава ДИКОВА, Юлияна ГРАДИНАРСКА, Министерство на културата, дирекция КНМИИ
Кандидатстване за финансиране на проекти и дейности в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства – проблеми и препоръки


Мария ТОДОРОВА, Министерство на културата, Главна дирекция ИОКН
Изложбите в чужбина. Изисквания и профил


Веселина БЕЛЕВА, ИМ – Исперих
Петя Йорданова – устрем от жарта на Лудогорието


Светлана АВРАМОВА, РИМ – Търговище
Най-новото време в експозиционната дейност на РИМ – Търговище /2004 – 2019 г./


Иглика МИШКОВА, ИЕФЕМ – БАН
Постоянна или временна експозиция? Проблеми и идеи

Пламен СЛАВОВ, Археологически музей „Велики Преслав“
Една българска изложба в Лувъра


Ваня ГЕОРГИЕВА, РИМ – Монтана
Временните експозиции на РИМ- Монтана: теоретични концепции, практически реализации, фактически проблеми (2015 – 2019)

Ваня ДОНЕВА-ЦЕНКОВА, РЕМО „Етър”– Габрово
Временните изложби в ЕМО „Етър” през 2019 г. – между традицията и провокацията


Пламена КИРОВА, Иванка ДЕЛЕВА, Радовеста СТЮЪРТ, РИМ – Бургас
„Българските бежанци в нашата памет“ – истории, разказани в музея


Мария МОНОВА-ЖЕЛЕВА, БСУ
Проект VAL.oR “Знания за устойчива валоризация на културното наследство в селските и периферните общности” No 2017-1-IT02-KA204-036745 Проектът е финансиран по програма Еразъм+ на Европейската Kомисия, kлючова дейност „Сътрудничество за иновации и обмяна на добри практики – стратегически партньорства”, управлявана от – Национална агенция на програмата за Италия. Продължителност 24 месеца (2017 – 2019)Янислав ЖЕЛЕВ, БСУ
Проект SCOPE „Умения за корпоративно предприемачество“ No 2017-1-AT01-KA202-035043 Проектът е финансиран по програма Еразъм+ на Европейската Kомисия, ключова дейност „Сътрудничество за иновации и обмяна на добри практики – стратегически партньорства”, управлявана от – Национална агенция на програмата за Австрия. Продължителност 24 месеца (2017 – 2019)


Презентации в другите секции:

> „Художествено-пространствено оформяне на музейните експозиции. Предимства, трудности и решения.“

> „Постоянната експозиция. Иновативни подходи в представянето и привличането на публики.“