Оловен щок със стегалис

Оловен щок със стегалис
Инв. №:4326
Фонд: Археология
Наименование: Оловен щок със стегалис
Тип: оловна скоба
Описание: Щокът е двураменен, с правоъгълен отвор, в който е запазена и част от дървото. Отделно е запазена стегалиса, офрагментена, запазени са два от отворите й.
Материал : олово
Ширина(см):
Дължина(см): 72
Височина(см): 10
Тегло:
Местонахождение: В акваторията на Поморие