Оловен щок с правоъгълна форма

Оловен щок с правоъгълна форма
Инв. №: 4327
Фонд: Археология
Наименование: Оловен щок с правоъгълна форма
Тип: оловна скоба
Описание: дъговидна вдлъбнатина от едната дълга страна. Върху едната повърхност са врязани знаци - черти. Разчита се N.
Материал : олово
Ширина(см): 68
Дължина(см): 11
Височина(см): 300
Тегло:
Местонахождение: В акваторията на Ахтопол