Лазаруване - ролева игра

Лазаруване - ролева игра

Лазарките вървят и пеят: „Ой, Лазаре, Лазаре“
Влизат в двора:

Лазарка: Отвори чемшир порти, невясто,
та да влезнат лазарки,
да пошетат по дворове,
като паун по чаршия.
Стопанката: Добре дошли, лазарки, на гости в нашата къща на Лазаровден!
Лазарките: Добре сте ни заварили, стопани!
Лазарка: Че са излезли момите
насред село, на мегдана.
Рада, най-баш момата,
че ги заведе, поведе,
във всеки двор въведе,
да пеят, още да играят,
здраве и плодородие да пожелаят!
Лазарка: Стопанке, у вас има ли малки деца, невяста, син за женене, хубава мома? За тях ще пеем и хубави думи ще изречем!
Лазарка: Хайде да попеем най-напред за децата! Да са здрави, засмени с бузки бели, червени!

Лазарките пеят песента „Лаленце се люлее“
Лазарка (за малко момченце):
Ой, детенце, пръстенче.
Честита ти ризичка!
На бял Дунав белена,
на мермер камък бухана,
на трендафил сушена,
на босилек диплена.
Лазарка: Тук ли е домакинът, домакинът?
Житото му се преродило, преродило,
над земята натежало, натежало.
Кошери се прероили, прероили,
планината са закрили, закрили.

Лазарка: Лазар си иде от Стамбула града
И носи Лазар тежка награда.
Кáра си Лазар три колá дари –
за близки, мили и за другари.
Първата кóла – сребро и злáто;
втората кóла – дáри богати;
дáри богати – чудна премяна;
третата кóла – булка засмяна.
Лазарка(към стопанката):
Паун лети високо, ой Лазаре,
крила държи широко, ой Лазаре.
Пауница по него, ой Лазаре.
Стой, почакай пауне, да ми
дадеш ключове, да отключим
сандъци, да дариме лазарки –
по две, по три ябълки.

Лазарка: Виждаме, че в този дом има млада и хубава невяста. Равни двóри премела и столове редила. Да насядат лазарки, че са морни, преморни, цял ден песни пели, кръшни хора играли.Лазарките пеят песента „Прехвръкна птичка“
Лазарка: Имате млада и хубава невяста. Да ви е жива и здрава, но в тази къща има ерген за жененe и мома хубава.
Лазарка: Тука са ни казали, Лазаре,
има ерген неженен
има ерген неженен, Лазаре,
що го майка не жени?
Ние ще му намерим, Лазаре,
от Лазара невеста.
Лазарка: Ой, Лазаре, Лазаре,
тука са ни казале,
че има мома и момък.
Я момата годете,
я момъка женете,
доде е вино червено
и тая бистра ракия.

Лазарките пеят песента „Жълто цвете“

Лазарка: Да благословим за здраве домакините!
Радувай се, радувай се, домакине!
Колко шума по гората –
толко здраве на таз къща!
Колко дърва по полето –
толко здраве на таз къща!
Лазарка: Да пожелаем дъжд и берекет на нивите и градините!
Лазар се вози на златни колца,
низ село ходи, Богу моли:
- Я ми дай, Боже, ситен ми дъждец,
роса да роси, трева да никне,
паун да пасе.
Паун да пасе, пера да фърга,
пера да фърга, моми да берат,
моми, невести, венци да вият.
Лазарка: Да благословим и пчелите:
Пчелице медна, хилядна!
Пчела се вие, възвива
около круша китуша,
та и цветенца береше,
да прави гъсти медове.
Да се роят пчелите! Медоносни да бъдат! Мед и сладост да има!

Лазарките са наредени в полукръг. Изваждат от котлето листенца чемшир и всяка нарича, като пуска на земята листенцето:
Л 1: Както летят листенцата, тъй да са игриви децата и животните!
Л 2: Както летят листенцата, тъй да хвъркат пиленцата!
Л 3: Колкото шума в гората – толкоз здраве на таз къща!
Л 4: Колкото пясък у река – толкоз деца у дома!
Л 5: да се роди жито – от два класа кутел да пълни!
Л 6: От два грозда – бъчва вино да прелива!
Л 7: Да се множат животните! Пълни да са кошарите!
Л 8: Да се роят пчелите! Мед и сладост да има!
Л 9: Да са росни ливадите!
Л10: Да са пълни хамбарите!
Л11: Да са пълни кесиите!
Л12: Да е здрава, сита и честита годината!
Л13: Децата да са здрави и от кремък по-корави!
Л14: Да са пълни бъчвите с руйно вино!

Стопанката взема сито, в което има жито, вдига го над главата на лазарката и като я посипва с житото, нарича:
Скочи, скочи, лазарке, за да е здрава годината!
Скочи, скочи, лазарке, за да подскачат агънцата!
Скочи, скочи, лазарке, за да са пълни кошерите с мед!
Завърти се, Лазаре, че да се въдят агънца, теленца, пиленца в тази къща!
Завърти се, Лазаре, да бъдем здрави, сити, добри и честити!
После търкулва празното вече сито и гадае според това как падне, дали с отвора на горе – плодородна година или не.
Лазарката мята кърпа на рамото на стопанката и казва: Както е чиста и бяла кърпата, тъй да е чиста къщата! Злото да ви забрави! Здраве, любов и берекет да има!
Стопанката ги дарява.
Лазарките пеят песента „Тропай, тропай, буенче“.
Лазарка към стопаните: Сполай ви, стопани! Останете си със здраве и до догодина!

Излизат от двора като пеят песента „Ой, Лазаре, Лазаре“.

Обреден календар за моми и ергени: Помагало за учителя >>

Обреден календар за моми и ергени: Помагало за ученика >>