Кварц<module="photo" id="33" maxwidth="250" maxheight="400">
Наименованието му по всяка вероятност произлиза от немското „кверклуфтерц”. С този термин в миналото немските миньори наричали жилите, пресичащи рудата в мините, впоследствие съкратена до „куерерц” и накрая до кварц. Според други името произлиза от „кваар” – скърцам, заради характерния звук, издаван от кристалите при триенето им. Кварцът е един от най-разпространените и красиви минерали в природата. Притежава пиезоелектрични свойства и намира широко приложение в електроиндустрията.
По състав е чист силициев диоксид, който кристализира в тригонална сингония и притежава висока твърдост (7 по скалата на Моос). Кварцът е основен скалообразуващ минерал. Образува се при най-разнообразни физико-химични условия и в зависимост от характера на тези условия се образуват различни по степен на кристалинност индивиди и минерални агрегати, които могат да бъдат оцветени в един или друг цвят. Поради тези си особености него го наричат „многолик”. Една част от тези кварцови разновидности имат свои самостоятелни имена – аметист, планински кристал, опушен кварц, морион, цитрин и др.

Петя Йорданова