Как да изберем коледно дърво за празниците?

Как да изберем коледно дърво за празниците?Сред най-разпространените традиции, свързани с празнуването на Рождество Христово е украсяването на вечнозелено иглолистно дърво - най-често то е вид ела, откъдето идва наименованието коледна елха. Но нерядко като коледно дърво се използват и други иглолистни дървета - обикновено смърч или бор. Елата, борът и смърчът са едни от най-разпространените представители на иглолистните гори в България.

А има ли значение какво иглолистно дърво ще си купим за Коледа?
Ако искаме нашето дърво да е по-трайно, то трябва да изберем ела или бор. Смърчовите дръвчета също са много красиви с техните фини иглици, но те опадват много по-бързо.

Как обаче да различим видовете иглолистни дръвчета, които продават на пазара?
В България естествено разпространени са три рода дървета от семейство Борови: род Ела (Abies) с два (един) вида, род Смърч (Picea) с един вид и род Бор (Pinus) с пет вида.

Боровете са вечнозелени дървета, разпространени в по-голямата част от Северното полукълбо. Естествено растящи в България са пет вида: бял бор (Pinus sylvestris), черен бор (Pinus nigra), бяла мура (Pinus peuce), черна мура (Pinus heldreichii) и клек (Pinus mugo). Мурата и клекът биват класифицирани като част от рода Pinus, независимо от факта, че основното име „бор“ отсъства от техните названия. Освен тези видове, в България се култивират и екзотични представители на рода, главно за декоративни цели.

Все още е спорен въпросът дали род Ела (Abies) е представен в пределите на България с два вида или само с един вид. Според едни ботаници в страната ни се срещат два вида: обикновена ела (наричана още бяла ела), носеща латинско название Abies alba и българска ела (наричана също Цар-Борисова ела), с латинско име Abies borisii-regis. Някои ботаници обаче разглеждат Цар-Борисовата ела като естествен хибрид между обикновената и гръцката ела, докато други я определят като разновидност на обикновената ела (Abies alba var. acutifolia) или неин подвид (A. alba ssp. borisii-regis).В България род Смърч (Picea) е представен само с един вид - обикновен смърч (Picea abies), който обикновено се среща по северните склонове на планините, тъй като изисква постоянна влажност на почвата и въздуха.

Някои чужди видове от двата рода Ела и Смърч са култивирани и се използват в озеленяването на паркове, градини и междублокови простраства заради декоративните си качества.
Боровете в България се отличават от другите иглолистни видове по това, че игличките им са събрани в снопчета по две при видовете: бял бор, черен бор, клек и черна мура и само при бялата мура те са събрани в снопчета по пет. При всички видове от семейството снопчетата игловидни листа са разположени върху скъсени клонки, наречени брахибласти.

За разлика от боровете при смърчовете и елите игличките са разположени единично (по една) върху клонките. Но съществуват някои основни разлики при двата рода Abies и Picea. При обикновения смърч (Picea abies) игличките са разположени върху къса, тясна, вдървеняла, кафява дръжка, а в напречно сечение те са ромбовидни. Докато при обикновената ела (Abies alba) игличките при основата са дисковидно разширени и с тези зелени дискове се прикрепват към клонките. Игличките при елата в напречно сечение са плоски и с две бели ивици от долната страна.
Накрая да обобщим: игличките при бора са събрани в снопчета, а при смърча и елата са разположени единично, а освен това игличките на елата са плоски с две бели ивици отдолу, а при смърча са четиристенни.

Сега вече ще знаете какво дръвче ще окрасите за Вашите Коледни и Новогодишни празници.

Автор: Божана Рибарова