ДалянДалянът (наричан също талян) е неподвижно риболовно съоръжение, използвано от човека от дълбока древност. Той представлява забити в морското дъно дървени колове, за които е привързана мрежа. Състои се от мрежи, разположени вертикално във водата, перпендикулярно на брега. Чрез него се лови риба от движещите се край брега рибни пасажи. Далянът е същински сложен лабиринт и пасажите риба, навлизайки в него, не могат да намерят път назад. Тогава рибарите отиват с лодки до даляна и вземат уловената риба. Рибата се събира рано сутрин – старите рибари казват, че отиват „на воля“. Следобед мрежите се почистват от медузи и морски треви, които са се заплели в тях. С този метод се ловят предимно дребни риби – цаца, хамсия, сафрид, но едрите риби, които ги преследват за храна, също попадат в даляна.

Обикновено близо до него стои дежурен човек, който наблюдава пасажите и сигнализира останалите рибари – „тайфата“, когато те навлязат в даляна. Те идват с „мауна“ (голяма рибарска лодка).

В миналото даляните са били широко разпространен риболовен метод по нашето крайбрежие. Той е щадящ морската екосистема, защото не нарушава морското дъно и другите местообитания, както например дънните тралове. Около даляните са се оформяли рибарски общности, които съхранявали знанието за морето и рибата. Една от последните такива е в залива Ченгене скеле.